היטלי השבחה ותשלומי חובה עירוניים (ארנונה והיטלי פיתוח)

למשרדנו מומחיות וניסיון מגוון בתחום היטלי ההשבחה, היטלי הפיתוח, ארנונה ותשלומי חובה מוניציפאליים, עובר לתשלומם ולאחר תשלומם. ניסיון המשרד בתחום זה הוביל להישגים משמעותיים ולחסכון ניכר ללקוחות.

לעורכי הדין ניסיון רב בייצוג לקוחות בקשר עם דרישות היטלי השבחה, החל בבחינת דרישת התשלום, וכלה בליווי הגשת שמאויות נגדיות, בהגשת עררים כנגד החיוב בהיטלי השבחה ובניהול הליכים בכל הערכאות הרלוונטיות. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין את השמאים המטפלים בנושא היטלי ההשבחה בהיבטים המשפטיים והתכנוניים הכרוכים בנושא. הניסיון והידע הרב שנצבר בתחום, הבנת הסוגיות השמאיות השונות לעומקן והמומחיות הרבה בסוגיות תכנוניות המתעוררות תדיר בתיקים אלו, הובילו להישגים משמעותיים עבור לקוחותינו.

למשרדנו ניסיון משמעותי גם בטיפול בהיטלי פיתוח. עורכי הדין במשרד מייצגים את לקוחותיהם בהליכים המשפטיים מול הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים בבחינה ובתקיפת דרישות לתשלומי היטלי פיתוח עירוניים, ובהפחתת סכומי הדרישה, הן בקשר לתשלומים הנדרשים אגב הקמתם של פרויקטים והן בקשר לתשלומים יזומים מטעם הרשויות המקומיות. עורכי הדין אף בוחנים עבור לקוחותיהם את היקפם הצפוי של היטלי הפיתוח בגין פרויקטים עתידיים.

כמו כן, הצוותים המשפטיים בעלי מיומנות וניסיון רב בייצוג לקוחותיהם כנגד דרישות לחיובי ארנונה, ובכלל זה בהתאמת סיווגי ארנונה מופחתים לנכסים, תקיפת חוקיות החיוב ושיעורו תקיפת חוקיות חוקי העזר וצווי הארנונה בכל הערכאות המשפטיות הנדרשות.

עורכי הדין מעמידים לרשות לקוחותיהם ניסיון רב שנים וקשרי עבודה ענפים בתחום המיסוי המוניציפאלי, והם בעלי מיומנות וכישורים בניהול משאים ומתנים מול הנציגים המקצועיים ברשויות המקומיות. כפועל יוצא, הוביל ניסיונם המשמעותי לתוצאות טובות ולהפחתות משמעותיות בדרישות החיוב במסגרת הליכי פשרה ומבלי להידרש להליכים משפטיים.

"The group's broader offering includes handling property, betterment and development tax proceedings and land expropriation cases."

The Legal 500 | 2020

"Has a prolific transactional practice, and works closely with other departments within the firm to advise on tax and litigation issues."

Chambers & Partners | 2013