הגבלים עסקיים לחברות בינלאומיות

למשרדנו ניסיון רב ומומחיות ייחודית בליווי וייצוג חברות רב-לאומיות בכל הנוגע לפעילותן בישראל, ובפרט בתחום דיני ההגבלים העסקיים והתחרות. בין היתר, עורכי הדין מייעצים לחברות Fortune-500 בקשר עם כללי הודעות מיזוג בארץ, לרבות הגשת הודעת מיזוג וליווי ההליך מול רשות התחרות עד לקבלת אישור המיזוג; בקשר עם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") והשפעתו על רכישת חברות בישראל; וכן, בקשר עם אכיפה מקומית (פרטית וציבורית) על חברות זרות.

כמו כן, מסייעים הצוותים המשפטיים במשרדנו דרך קבע לחברות מקומיות ובינלאומיות בסוגיות הגבליות בקשר עם עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות, לרבות ניתוח אופי העסקה, מבנה החברה והודעות מיזוג המוגשות בתחומי שיפוט זרים; מייעצים ללקוחותיהם בנוגע לחוק לקידום התחרות בתחום המזון, התשע"ד-2014 ("חוק המזון"); ומייצגים חברות בינלאומיות מול הרשויות ובתי המשפט בישראל בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות.

"Prominent firm with a strong team that serves significant clients in competition and antitrust mandates."

Chambers & Partners | 2020

"Firm-wide, Goldfarb Seligman & Co. has a strong focus on international work, and is among the most experienced firms in Israel when it comes to representing international clients."

The Legal 500 | 2020

"Effort, diligence and exceptional knowledge in the field of competition law."

Chambers & Partners | 2020

"Well versed in engaging with the ICA, including submitting merger notices."

Chambers & Partners | 2020

"Highly dedicated to the success of their clients, promptly responding to any request or enquiry with clear legal counsel that takes into account the broader business perspective."

Chamber & Partners | 2020