הבראת חברות

למשרדנו מומחיות ייחודית בליווי חברות ויחידים בהליכי הבראה ושיקום כלכלי. הצוותים המקצועיים מלווים את לקוחות המשרד לכל אורך הליך ההבראה, תוך מתן ייעוץ משפטי-עסקי-אסטרטגי כולל בתחומי דיני חברות, שוק הון, חדלות פירעון, מיסוי, זכויות עובדים, ממשל תאגידי, ליטיגציה ועוד. הניסיון המשמעותי של הצוותים המקצועיים מאפשר להם להעמיד לרשות לקוחותיהם סל שלם של פתרונות יצירתיים בהיבט העסקי ובהיבט המשפטי, בכל נקודת זמן לאורך הליך ההבראה וברמת מורכבות משתנה.

במסגרת זו, מבצעים הצוותים המקצועיים במשרדנו ניתוח מצב פיננסי לחברות תוך שקלול נתונים מגוונים, לרבות תזרים מזומנים, אשראי בנקאי וחוץ בנקאי, חבות מס, התחייבויות כספיות ומסחריות, תחזיות עסקיות ועוד. בהתאם, בונים הצוותים המקצועיים במשרדנו תוכניות שיקום והבראה לחברות תוך בחינת היבטי מימון, התייעלות ותפעול של החברה.

לצד זאת, ממונים הצוותים המקצועיים ממשרדנו כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בהליכים הדורשים המשך הפעלת התאגיד כ"עסק חי", לרבות כנאמנים להפעלת חברות תחת צו הקפאת הליכים; כנאמנים לביצוע הסדרי נושים לחברה ולערבים לחובותיה; וכמנהלים מיוחדים בהליכים משפטיים שונים. במסגרת זו, מלווים הצוותים המקצועיים במשרדנו את החברות לאורך יישום תוכניות ההבראה, תוך מתן מענה משפטי, תפעולי וכספי, על מנת להוביל לשיקום ולהבראת החברות ולשימור פעילותן העסקית.

בנוסף, לאור המוניטין המשמעותי של הצוותים המקצועיים, משרדנו מהווה את הכתובת הראשונה לבעלי תפקידים הממונים על-ידי בית המשפט, הנהנים מייעוץ וליווי שוטף ושירותים משפטיים-כלכליים ברמה הגבוהה ביותר.

"A wealth of experience representing companies during debt settlements and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Known for expertise in corporate recovery and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international companies, shareholders, debenture holders, banks and various other clients on debt restructuring, voluntary and involuntary liquidation and insolvency and bankruptcy proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Particularly strong expertise in M&A between distressed companies."

The Legal 500 | 2020