הבראת חברות וחדלות פירעון

למשרדנו מומחיות ייחודית בקשר עם הבראת חברות וחדלות פירעון. הצוותים המקצועיים במשרדנו מעניקים ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות בקשר עם כלל ההיבטים של תחום זה, ובכלל זה הבראת חברות, פירוקים, כינוסים והסדרי חוב. משרדנו מלווה מגוון הליכים בתחום, בהם הליכים והסדרים מהמורכבים ביותר שיושמו בישראל.

במסגרת זו, מטפל משרדנו בהליכי פירוק, הן בפיקוח בית המשפט והן מרצון; בהליכי כינוס נכסים מטעם בנקים ונושים מובטחים; בהסדרי נושים; בהקפאות הליכים; ועוד. הניסיון המשמעותי, לצד קשרי העבודה הענפים עם הגורמים המרכזיים בתחום וגורמי הרגולציה הרלוונטיים, מאפשרים לצוותים המקצועיים להעמיד לרשות לקוחותיהם סל שלם של פתרונות יצירתיים בהיבט העסקי ובהיבט המשפטי, בכל נקודת זמן וברמת מורכבות משתנה.

הצוותים המקצועיים במשרדנו משמשים נאמנים בהקפאות הליכים ובביצוע הסדרי נושים, וכן מפרקים ומנהלים מיוחדים לחברות הפועלות בישראל ובעולם. לאור ניסיונם בתחום זה, הם ממונים מטעם בית המשפט כבעלי תפקיד בהליכי חדלות פירעון; משמשים כנאמנים; מבצעים חקירות כלכליות וביקורת חקירתית עבור בית המשפט וגורמים אחרים; מעניקים ליווי פיננסי ותפעולי לבעלי תפקידים מטעם בית המשפט ועוד.

כמו כן, משרדנו מלווה חברות ויחידים בהליכי הבראה ושיקום כלכלי. במסגרת זו, מבצעים הצוותים המקצועיים ניתוח מצב פיננסי לחברות תוך שקלול נתונים מגוונים קשורים. בהתאם, בונים הצוותים המקצועיים תוכניות שיקום והבראה לחברות תוך בחינת היבטי מימון, התייעלות ותפעול של החברה, ומלווים את החברות לאורך יישומן.

לצד זאת, למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג דירקטורים ונושאי משרה בכירים בהליכים משפטיים שונים בקשר עם הליכי חדלות פירעון והסדרי חוב. עורכי הדין במשרדנו מייעצים תדיר לדירקטוריונים כגוף המכריע בנושאים אלו, ומייצגים את הדירקטוריון, הן כישות אחת והן כיחידים, בחקירות ובתביעות אישיות הקשורות להליכים אלו, בין היתר בהליכים על-פי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות.

משרדנו מלווה תהליכי הבראה, פירוק, כינוס, חדלות פירעון והסדרי חוב של קבוצות וחברות ממגוון רחב של סקטורים. עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנות חברות מקומיות ובינלאומיות, ציבוריות ופרטיות, בעלי מניות בחברות, נושים, דירקטורים ועוד.

"A wealth of experience representing companies during debt settlements and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Known for expertise in corporate recovery and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international companies, shareholders, debenture holders, banks and various other clients on debt restructuring, voluntary and involuntary liquidation and insolvency and bankruptcy proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Particularly strong expertise in M&A between distressed companies."

The Legal 500 | 2020