דיני סביבה וקיימות

בשנים האחרונות, זוכה תחום הגנת הסביבה לשימת לב מיוחדת מצידו של המחוקק ומצידן של רשויות האכיפה השונות. במסגרת זו, חלה התפתחות ענפה ויוצאת דופן של רגולציה סביבתית חדשה, לצד עדכון חקיקה קיימת וקידום אכיפתה על ידי הרשויות, ובראשן – המשרד להגנת הסביבה. מאפיינים בולטים של מגמת חקיקה זו הינם עקרון הפנמת עלויות   חיצוניות והטלת חובות דיווח נרחבות.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים, מלווה ומייצג את לקוחותיו, בסוגיות שונות שעניינן רגולציה סביבתית.

פעילות מחלקת דיני סביבה וקיימות במשרדנו, יסודה בתפיסה אינטר-דיסציפלינארית של דיני איכות הסביבה כתחום המשיק הלכה למעשה לכל אחד מהתחומים האחרים בהם עוסק המשרד. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם הצוותים המשפטיים במשרד בעלי המומחיות בתחומי ליטיגציה אזרחית ופלילית, אנרגיה ותשתיות, תכנון ובניה, משפט מסחרי, לרבות ניהול עסקאות מקומיות ובינלאומיות, נדל"ן, בנקאות ועוד.

עורכי הדין מייצגים את לקוחותיהם במגוון סוגיות בתחום הרגולציה הסביבתית, ובכלל זה מעניקים ייעוץ וליווי משפטי אל מול הרשויות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים (רשויות מקומיות, איגודי ערים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הפנים, משרד התשתיות הלאומיות, מוסדות תכנון ובניה, רשות המים ועוד) בהליכי רישוי, בעתירות מנהליות, בהליכים פליליים ובהליכי אכיפה מנהלית שעניינם איכות הסביבה; מייעצים ומלווים הליכי חקיקה ומסייעים לחברות ולתאגידים בגיבוש ובאימוץ תוכניות אכיפה פנימיות בנושאים סביבתיים; עורכים בדיקות נאותות טרם ביצוע עסקאות, וכן עורכים את ההתחייבויות החוזיות הנוגעות להיבטים הסביבתיים; מייצגים את הלקוחות במסגרת תובענות ייצוגיות, כתבי אישום או תביעות נזיקיות בענייני איכות הסביבה, מייצגים נושאי משרה אשר מוטלת עליהם אחריות אישית בגין הפרות סביבתיות ועוד.

הצוותים המשפטיים מלווים תדיר את לקוחותיהם במסגרת הליכי חקיקה בתחום איכות הסביבה, ובכלל זה מלווים חברות בגיבוש ונקיטת יוזמה רגולטורית פעילה, עוד בשלב עיצוב הרגולציה בתחום ובעת גיבוש הליכי ההסדרה, מייצגים בשימועים ובהליכים אותם מקיימים משרדי הממשלה השונים ועוד. כמו כן, משרדנו מסייע בגיבוש וקידום תוכניות אכיפה פנימיות בנושאים סביבתיים, אשר תכליתן מזעור חשיפת החברות המפעילות את תוכנית האכיפה לסנקציות פליליות ומנהליות.

לצד אלו, מלווים הצוותים המשפטיים עסקאות מסחריות מורכבות ומבצעים במסגרת זו בדיקות נאותות טרם ביצוען של העסקאות. בין היתר, אנו עורכים את המצגים וההתחייבויות החוזיות הנוגעות להיבטים סביבתיים במסגרת רכישות של תאגידים או מפעלים תעשייתיים להם רלוונטיים חוקים סביבתיים, הוראות מנהליות ותקנים בתחום איכות הסביבה; וכן מלווים עסקאות נדל"ן רחבות היקף בהן מרכיב דומיננטי של איכות הסביבה.

שותפים