ביטוח מסחרי

משרדנו בעל ניסיון מקצועי רב ומיומנות במגוון רחב של סוגיות משפטיות-ביטוחיות, הן במישור המקומי והן במישור הבינלאומי. עורכי הדין מתמחים בהתאמת תכניות ביטוח כוללות, בדגש על איכות והיקף הכיסוי והתאמת פתרונות ייחודיים לסיכונים מורכבים, בהתאם לפרופיל הסיכון של כל לקוח.

הצוותים המשפטיים במשרדנו מלווים את לקוחותיהם במסגרת בניית תכנית ביטוח וכן במסגרת משא ומתן מול חברות ביטוח מקומיות ובינלאומיות. לעורכי הדין היכרות וניסיון רב בעבודה עם חתמים בחברות ביטוח בינלאומיות ועם ברוקרים בינלאומיים, והם מייעצים בקשר עם היבטי הביטוח בעסקאות מסחריות ומכרזים, ומלווים תאגידים בעת קרות מקרה הביטוח ובהתמודדות בתביעות ביטוח מול המבטחים.

הצוות המשפטי במשרדנו מעניק ייעוץ במגוון סוגיות ביטוחיות ייחודיות ומורכבות, ביניהן:

  • ביטוח סייבר – ייעוץ משפטי לתאגידים בקשר עם היקף הכיסוי הביטוחי בסביבה עסקית-רגולטורית משתנה, לרבות בשל חשיפות הנובעות משינויים רגולטוריים בתחום הגנת הפרטיות, דוגמת חקיקת ה- GDPR באירופה, תקנות הגנת הפרטיות בישראל וחקיקה מקבילה במדינות שונות.
  • ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – ייעוץ משפטי לתאגידים, דירקטורים ונושאי משרה בכירים בקשר עם התאמת פוליסות הביטוח לצרכי הלקוח והרגולציה המשתנה.
  • ביטוח מצגים בעסקאות מיזוג ורכישה – ייעוץ וליווי חברות מובילות במשק במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה, לרבות ייעוץ בשלב בדיקות הנאותות.
  • ביטוח אחריות מקצועית / Errors and Omissions – ייעוץ לתאגידים בנוגע לביטוחי אחריות מקצועית תוך שימת דגש על התאמת הכיסוי לצרכים הייחודיים של לקוחות מתעשיות ומסקטורים שונים.
  • ביטוחי רכוש וחבויות – ייעוץ לתאגידים בנוגע להתאמת המעטפת הביטוחית המיטבית לעסק, הכוללת בין היתר ביטוח רכוש, אבדן הכנסה, ביטוח נזקי טרור ומלחמה, חבות מעבידים, ביטוח צד שלישי, חבות המוצר ועוד.
  • ביטוח עבודות קבלניות – ייצוג חברות קבלניות, יזמים, קבוצות רכישה, בעלי דירות ועוד, מול מבטחים לצורך התאמת הכיסוי המיטבי לעסקאות מקרקעין מורכבות ופרויקטי התחדשות עירונית.
  • ביטוח אשראי – ייעוץ וליווי תאגידים הפועלים בשווקים מתפתחים או בתעשיות בהן קיימת חשיפה הנובעת מהאיתנות הפיננסית של הלקוח, תוך התאמת פתרונות ביטוחיים מגוונים.
  • ביטוחים פיננסיים – ייעוץ וליווי תאגידים בנוגע לביטוח נאמנות, ביטוח Crime, ביטוח חטיפה וכופר, ביטוח Employment Practice Liability (EPL) ועוד.
  • ביטוח ימי – ייעוץ וליווי גופים ממשלתיים ותאגידים בהתאמת תכנית ביטוח ימי, סחורה בהעברה, מטען ועוד, לפי צרכי הלקוח.

"Acts for national and international insurance companies on incorporation in Israel, drafting insurance plans, implementing risk management strategies, advising on tender bids and in administrative proceedings and high-value class actions."

The Legal 500 | 2020

"The insurance department at Goldfarb Seligman & Co. is highly professional and always delivers on time."

The Legal 500 | 2018

שותפים