ביטוח וניהול סיכונים

למשרדנו מומחיות ייחודית בתחום הביטוח וניהול הסיכונים. ניסיונם רב השנים של עורכי הדין, לצד ההבנה הכלכלית-עסקית והידע המשפטי-רגולטורי בתחום, הופכים את משרדנו למוביל במתן פתרונות משפטיים מקיפים עבור חברות וארגונים, תוך התאמת המענה הביטוחי-משפטי באופן מיטבי לצרכיו של הלקוח.

במסגרת זו, מתמחים הצוותים המשפטיים במשרדנו בליווי, ייעוץ וניהול מערכי ביטוח לחברות ולתאגידים מקומיים ובינלאומיים, ובכלל זה ביטוח סייבר, ביטוח נושאי משרה, אחריות מקצועית, ביטוח מצגים בעסקאות רכישה ומיזוג, ביטוחי חבויות ורכוש, ביטוחים פיננסיים, ביטוחי חיים ובריאות ועוד. כמו כן, לעורכי הדין היכרות וניסיון רב בעבודה עם חתמים בחברות ביטוח בינלאומיות ועם ברוקרים בינלאומיים, והם מייעצים בקשר עם היבטי הביטוח בעסקאות מסחריות ומכרזים, ומלווים תאגידים בעת קרות מקרה הביטוח ובהתמודדות בתביעות ביטוח מול המבטחים.

בנוסף, לצוותים המשפטיים במשרדנו מומחיות ייחודית בתחום ניהול סיכונים תאגידי בהתאם לפרקטיקות בינלאומיות, ובכלל זה סיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, פיננסיים ורגולטוריים. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין את לקוחותיהם בבניית תכניות לניהול סיכונים, בזיהוי ובמיפוי סיכונים בארגונים ובחברות, בתעדוף סיכונים וביצירת תשתית לבקרת סיכונים מהותיים לחברה, וכן מלווים את הנהלת החברה, ועדת הביקורת והדירקטוריון ביישום תכניות לניהול סיכונים.

"Acts for national and international insurance companies on incorporation in Israel, drafting insurance plans, implementing risk management strategies, advising on tender bids and in administrative proceedings and high-value class actions."

The Legal 500 | 2020

"Represents a plethora of prominent insurance companies on a wide variety of single-plaintiff and class action suits."

Chambers & Partners | 2019

"The insurance department at Goldfarb Seligman & Co. is highly professional and always delivers on time."

The Legal 500 | 2018

"Represents many large Israeli insurers across general insurance law, commercial matters, class actions and tort law."

The Legal 500 | 2017

"Particularly noted for handling regulatory issues."

The Legal 500 | 2014