ארגון מחדש של חברות

משרדנו מלווה את לקוחותיו בעסקאות מיזוג ורכישה, שינויים מבניים וארגון מחדש, וכן בהליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל והתמודדות עם בעלי חוב ונושים.

עורכי הדין מלווים מקרוב את הליך הארגון המבני החדש, ובכלל זה מייעצים באשר למילוי דרישות דיני תאגידים ודרישות רגולטוריות שונות הנוגעות להעברת בעלות; מייצגים בהליכים של בעלי חוב, ועדות נושים, נושים מובטחים, נושים רגילים וצדדים נוספים; מלווים בהליכים של מיזוגים, רכישות והשתלטויות; מייעצים בנוגע להנפקת מניות ומימון מחדש של חובות; ועוד.

לרשות לקוחות המשרד עומדים מומחי המשרד בתחומי דיני חברות, מיסים, מימון, נדל"ן ועבודה, הפועלים באופן סינרגטי תוך בחינת כלל השלכות השינוי המבני בתחומים אלו.

"Has experience in global M&A and restructurings."

The Legal 500 | 2018

"Areas of expertise include M&A, reorganisations and joint ventures."

Chambers & Partners | 2015