דיני סביבה - אנרגיה, תשתיות וחברות ממשלתיות וציבוריות

עורכי הדין במשרדנו מלווים תדיר חברות, ציבוריות וממשלתיות, הפועלות בתחומי אנרגיה, תשתיות ונדל"ן, בסוגיות של רגולציה סביבתית.

עורכי הדין מעניקים ליווי וייעוץ שוטף בקשר עם מגוון סוגיות ונושאים שעניינם רגולציה סביבתית, החל מליווי משפטי שוטף של מאות מתקנים הפרושים בכל הארץ, עבור בהטמעת מערכות ניהול סביבתיות ובייעוץ מסחרי בסוגיות בעלות היבטים סביבתיים ובטיחותיים – גיהותיים, וכלה בסיוע באימוץ מדיניות סביבתית כלל ארגונית שהיא 'מעבר לרף הציות' (Beyond Compliance).

שותפים