קיבוצים ואגודות שיתופיות

עורכי הדין העוסקים בתחום זה מעניקים ייעוץ משפטי כולל במגוון תחומי הפעילות הרלוונטים לפעילותם של קיבוצים ואגודות שיתופיות. במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים מספר קיבוצים ואגודות שיתופיות בהליכי ליטיגציה ויישוב סכסוכים וכן מייעצים בנושאי רגולציה ממשלתית, חקלאות, איכות סביבה, מיסוי, דיני עבודה, מימון, מימון מחדש, חלוקת רכוש והון, הפרטה, ארגון מחדש, מיזוגים ורכישות, חוזים ממשלתיים ועוד.

עורכי הדין מייעצים לקיבוצים ואגודות שיתופיות בשלבי ההקמה, לרבות בקשר עם דרישות רגולטוריות וחוקי עזר עירוניים, וכן מלווים אותם בשלבי ההתפתחות העסקית. כמו כן, עורכי הדין מייעצים למוסדות פיננסיים בנוגע לפעילותם העסקית הנוגעת לקיבוצים ואגודות שיתופיות.