שמואל לוי

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד לוי הינו עורך דין במחלקת תאגידים ושוק הון.

השכלה

.LL.B, הקריה האקדמית אונו, 2013

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2014