מיכל ז'ילוני חדד

שותפה

מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן

עו"ד ז'ילוני חדד הינה שותפה במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן. היא מתמחה בתחום דיני העבודה, האישי והקיבוצי, ובתחום המשפט המנהלי.

עו"ד ז'ילוני חדד מתמחה בטיפול ביחסי עבודה קיבוציים, הן בליווי ובייצוג המעסיק בשלב המשא ומתן לכריתתו של הסכם קיבוצי, ו/או חידושו או ביטולו, והן ליווי משברים וסכסוכי עבודה קיבוציים, לרבות צווי מניעה אגב שביתות, הפרטות, העברות שליטה ושינויים מבניים. היא נוטלת חלק במשאים ומתנים קיבוציים וניסוח הסכמים קיבוציים, לרבות ניהול המו"מ גם מול הממונה על השכר.

עו"ד ז'ילוני חדד מעניקה ליווי ויעוץ לחברות ולבודדים בקשת רחבה של סוגיות בתחום משפט העבודה וביניהן, ניסוח הסכמי עבודה, חוות דעת ביחס לסוגיות המתעוררות אגב יחסי העבודה, הליכי סיום העסקה, זכויות הנובעות מיחסי העבודה וסיומן, התקשרויות עם נותני שירותים, תביעות של קבלנים לקבלת זכויות למפרע כעובדים, ועוד.

לעו"ד ז'ילוני חדד ניסיון בייצוג בסכסוכי עבודה מול הממונה על יחסי עבודה בייצוג וניסיון ליישבם בהדברות, בטיפול מול הממונה על חוק עבודת נשים, ומול הממונה על היתרים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה לקבלת היתרים לסיום העסקת עובדים שנדרש היתר, או בקשות להיתרים מיוחדים להעסקה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה.

עו"ד ז'ילוני חדד בעלת ניסיון רב שנים בליטיגציה והופעות בבתי הדין לעבודה, בבית הדין הארצי לעבודה ובבית המשפט העליון, הן בתחום משפט העבודה האישי והן בתחום משפט העבודה הקיבוצי, וכן בתחום התובענות הייצוגיות.

עו"ד ז'ילוני חדד מרצה במדרשה של לשכת עורכי הדין ובפורומים שונים בנושאי משפט העבודה.

השכלה

.LL.B, המכללה למנהל בראשון לציון, 1996

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1998