הדר ציקינובסקי שהרבני

שותפה

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד ציקינובסקי שהרבני הינה שותפה במחלקת תאגידים ושוק הון.

עו"ד ציקינובסקי שהרבני מתמחה בהיבטים נרחבים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה הינה חברה בפורום המשרדי המקצועי העוסק בסוגיות מגוונות בתחום שוק ההון ודיני חברות. כמו כן, עו"ד ציקינובסקי שהרבני מייעצת ללקוחות המשרד בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה ועוד.

השכלה

.LL.B (בהצטיינות), משפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2009

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2010