גלית בר כהנא

עורכת דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד בר כהנא מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד בר כהנא מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

עו"ד בר כהנא חברה בפורום המשרדי המקצועי העוסק בסוגיות מגוונות בתחום שוק ההון ודיני חברות.

השכלה

LL.B, (בהצטיינות יתרה), האקדמית נתניה, 2019

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2020