תיקי אלוש

עורכת דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

השכלה

LL.B., אוניברסיטת תל אביב, 2018

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2020