שרון פאר

עורכת דין בכירה

מחלקת מיסים

השכלה

T.B.M, המכללה למנהל, ראשון לציון, 2019

LL.B, אוניברסיטת בר אילן, 2013

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2014