שי מרק

עורך דין

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

השכלה

LL.B., הקרייה האקדמית אונו , 2020

חברות בלשכת עורכי הדין

חבר בלשכת עורכי הדין, 2021