שוקי גוטליב

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד גוטליב מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד גוטליב מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

השכלה

.LL.B, המכללה למנהל, ראשון לציון, 2018

.B.A, כלכלה, המכללה למנהל, ראשון לציון, 2018

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2019