שגיב חנין

שותף

מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה

עו"ד חנין הוא ראש תחום תכנון ובניה (משותף) במחלקת נדל"ן, תכנון ובניה.

עו"ד חנין מתמחה בליווי פרויקטים ומיזמים מהגדולים בישראל, ומעניק ייעוץ משפטי בהיבטים מגוונים הנוגעים לשלבי התכנון, הרישוי, הבניה וההפקעות. כמו כן, מלווה באופן שוטף מיזמים רחבי היקף למטרות מסחר, משרדים ומגורים, ומיזמי תשתית, אנרגיה ותחבורה.

עו"ד חנין מייצג חברות בעשרות פרויקטי תשתית החל מהשלב הראשון, הכולל בין היתר ייזום תכנית תוך אישורה והצגתה לרשויות התכנון והבניה, עובר בהפקעת מקרקעין וכלה בהליכי הבניה. לצד אלו, משמש עו"ד חנין כיועץ משפטי להליכי הפקעות ופינויים של מקרקעין הנדרשים במסגרת פרויקטים, ומייצג חברות בכל ההליכים המשפטיים המתבקשים וההתקשרויות הרלבנטיות עם בעלי הזכויות. בין היתר, מלווה את לקוחותיו בהתקשרויות עם גופי תשתית לאומיים לצורך העתקה ואיחוד של מערכות תשתית.

עו"ד חנין היה שותף להליכי חקיקת משק הגז הטבעי במסגרת הרפורמה המשמעותית בחוק ההסדרים ולחקיקות המשנה בה. הוא מלווה מיזמי אנרגיה, לרבות תחנות כח מהגדולות בישראל וחברות חלוקה לגז טבעי, ומייעץ בקשר עם ההיבטים הסטטוטוריים והמשפטיים, ובכלל זה, ניסוח תכניות בהתאם לחוק משק הגז הטבעי והליכי הרישוי השונים.

כמו כן, לעו"ד חנין ניסיון רב בליווי פרויקטים לאומיים רחבי היקף בתחום התחבורה בארץ והוא בעל מומחיות בליווי סוגיות משפטיות מורכבות וחדשניות בתחום זה.

עו"ד חנין מייצג את לקוחותיו בתביעות לירידת ערך, בהיקפים כספיים משמעותיים, בפני הועדות המקומיות וועדות הערר ברחבי הארץ, וכן מעניק ייצוג משפטי בהליכים המשפטיים הנלווים לתביעות פיצויים בגין הפקעות מקרקעין. עו"ד חנין מופיע ומייצג את לקוחותיו בפני כל הערכאות, ובפני מוסדות התכנון והבניה, בהליכים משפטיים שעניינם תוכניות מתאר, רישוי בניה, תביעות לירידת ערך, היטל השבחה, וכן בהליכים אזרחיים ופליליים הנוגעים להליכי התכנון והבניה.

בין לקוחותיו של עו"ד חנין נמנים יזמים, חברות פרטיות וציבוריות, תאגידי נדל"ן וגופי תשתית ממשלתיים.

עו"ד חנין משמש כמרצה אורח, בתחומי התמחותו, במספר מוסדות וביניהם מכללת אפקה להנדסה, לשכת עורכי הדין ולשכת שמאי המקרקעין.

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 2002

.B.A, כלכלה, אוניברסיטת תל אביב, 2002

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2003

"A true expert in planning and zoning."

The Legal 500 | 2022

"A great attorney, a very good team leader who leads by personal example in both service and professionalism."

The Legal 500 | 2022

"Stands out for his in-depth understanding of planning and licensing regulations as well as legislative trends."

The Legal 500 | 2022

"Sagiv Hanin’s general approach is non-controversial - he manages to lead procedures in a very gentle and kind way."

The Legal 500 | 2022