רועי פדל

שותף

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד פדל הינו שותף במחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות.

עו"ד פדל מתמחה בניהול תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות במגוון תחומים, לרבות תחום ניירות הערך, הביטוח והצרכנות, והוא מיומן בייצוג משותף של מספר נתבעים באותו הליך.

עו"ד פדל צבר מומחיות בניהול הליכי ליטיגציה מסחרית מורכבים, ובכללם בינלאומיים, במגוון תחומים, ובהם ניירות ערך, סכסוכים בין בעלי מניות, תביעות נגד נושאי משרה, וכן הליכים מנהליים שונים. במישור הבינלאומי, עו"ד פדל הוא בעל מומחיות בייצוג תובעים ונתבעים זרים אשר נקטו או שננקטו נגדם הליכים משפטיים בישראל, בדגש על סוגיות של סמכות בינלאומית.

עו״ד פדל מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות והטריבונלים, לרבות בבוררויות ובהליכי גישור. כמו כן, הוא עוסק במתן ייעוץ שוטף וליווי אסטרטגי ומשפטי, לרבות בניסיונות להסדרת סכסוכים טרם הגעתם לערכאות.

עם לקוחותיו של עו"ד פדל נמנים יחידים וחברות פרטיות וציבוריות, בינלאומיות ומקומיות, הפועלות (בין היתר) בתחומי שוק ההון, הביטוח והקמעונאות.

השכלה

.LL.M (בהצטיינות), משפט פיננסי, המכללה למנהל, ראשון לציון, 2013

.LL.B (בהצטיינות), המכללה למנהל, ראשון לציון, 2008

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2009