פאר דוד

שותפה

מחלקת ליטיגציה מסחרית ובינלאומית

עו"ד דוד הינה שותפה במחלקת ליטיגציה מסחרית ובינלאומית.

עו"ד דוד מתמחה בניהול הליכי ליטיגציה מסחריים מורכבים במגוון תחומים, לרבות בתחום התשתיות והאנרגיה, סכסוכי נדל"ן, תביעות קבלנים, סכסוכים עסקיים וסכסוכי בעלי מניות.

עו"ד דוד מלווה ומייצגת את לקוחותיה בפני כל סוגי הערכאות והטריבונלים, ובכלל זה בבוררויות ובהליכי גישור. כמו כן, מעניקה עו"ד דוד ייעוץ שוטף וליווי משפטי-אסטרטגי בקשר עם הסדרת סכסוכים טרם הגעתם לערכאות.

לעו"ד דוד מומחיות ייחודית וניסיון עשיר בניהול הליכים מורכבים בתחום התשתיות והאנרגיה, ובכלל זה בייצוג יזמים, קבלנים ראשיים, קבלני משנה ורוכשי דירות בסכסוכים המתנהלים בערכאות השונות. כמו כן, לעו"ד דוד ניסיון בליווי שוטף של נושאי משרה בכלל ושל יזמים וקבלנים בפרט, והיא מלווה מגוון פרויקטים מההיבט הליטיגטורי לכל אורך הפרויקט, משלבי התכנון הראשוניים ועד להשלמת הפרויקט.

עם לקוחותיה של עו"ד דוד נמנות חברות פרטיות וציבוריות, בינלאומיות ומקומיות וכן אנשי עסקים בכירים, הפועלים בתחומי תשתיות, יזמות, מסחר בינלאומי ועוד.

השכלה

.LL.M (התמחות במשפט עסקי), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2012

.LL.B (בהצטיינות), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2009

.B.A (בהצטיינות), ממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2009

(תזה "הגבלות על חופש העיסוק- השוואה בין המערכת הציבורית למערכת הפרטית" בהנחיית פרופ' אהרון ברק)

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2011