עדי בראונשטיין

עורך דין

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

השכלה

L.L.B., 2006 ,המכללה האקדמית נתניה

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין, 2007