ספיר גלובמן

עורכת דין

מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות

עו"ד גלובמן מתמחה בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות בישראל.

עו"ד גלובמן מעניקה ללקוחות המחלקה ייעוץ משפטי שוטף בקשר עם רגולציית תחרות, סוגיות ריכוזיות והליכי ליטיגציה שונים שעניינם סוגיות של תחרות והגבלים עסקיים.

השכלה

.LL.B (בהצטיינות), אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2018

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2019