סיון כהן

סגנית ראש מחלקת משאבי אנוש ותפעול

מחלקת משאבי אנוש ותפעול

סיון כהן היא סגנית ראש מחלקת משאבי אנוש ותפעול במשרדנו.

סיון אחראית על ניהול המשאב האנושי בארגון, ובכלל זה תכנון תהליכי מיון, גיוס וקליטת הסגל משפטי והמנהלי במשרדנו, מדיניות שכר ותנאי העסקה של כלל עובדי המשרד. בנוסף, סיון אמונה על טיפול בסגל המנהלי במשרדנו על כלל רכיביו והיבטיו.

כמו כן, במסגרת תפקידה, אחראית סיון על תחומי תפעול, רכש, מחשוב ונכסי המשרד.

בעברה שימשה סיון מנהלת המשרד של משרד גולדפרב, לוי, ערן מאירי, צפריר ושות'.

השכלה

.M.A, לימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב, 2013

.B.A, פוליטיקה וחברה, המכללה האקדמית תל אביב יפו, 2004