נמרוד פראוור

שותף

מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות

עו"ד פראוור הינו סגן ראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות במשרדנו.

עו"ד פראוור מתמחה בדיני הגבלים עסקיים ורגולציית תחרות, והינו בעל ניסיון משמעותי בתחום. הוא מלווה דרך קבע חברות מקומיות ובינלאומיות, ומייעץ להן בקשר עם סוגיות הגבליות אגב עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות. עו"ד פראוור צבר מומחיות ייחודית בביצוע בחינה רב לאומית של הודעות מיזוג, והוא מייצג את לקוחותיו בפני רשות ההגבלים העסקיים ובית הדין להגבלים עסקיים.

עו"ד פראוור מייצג לקוחות ישראלים ובינלאומיים בכל הנוגע לדיני הגבלים עסקיים ותחרות הייחודיים למשק הישראלי, לרבות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") והחוק לקידום התחרות בתחום המזון, התשע"ד-2014 ("חוק המזון"). עו"ד פראוור מלווה הליכי ליטיגציה שונים בהיבט של תחרות והגבלים עסקיים (אזרחי, מנהלי, פלילי), והוא מייעץ ללקוחות מובילים באופן שוטף בכל הנוגע להליכים אלו.

עם לקוחותיו של עו"ד פראוור נמנות חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות ממגוון רחב של תחומים, לרבות בנקאות, ביטוח, תחבורה, תקשורת, קמעונאות, ועוד, להן הוא מעניק ייעוץ משפטי מקצועי בשלל סוגיות הגבליות ותחרותיות.

השכלה

.LL.B, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2011

בוגר האקדמיה הימית, 2001

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2012

"He is a bright lawyer who combines in-depth knowledge of competition law with out-of-the-box thinking. His experience proves that he can have a real impact on the outcome of court cases that involve competitive claims."

Chambers & Partners | 2022

"A fantastic lawyer. Very smart, and receives a huge amount of respect at the Competition Authority."

The Legal 500 | 2022

"A bright lawyer, and a very creative thinker."

The Legal 500 | 2022

"Before being a great professional, he's a great person. Which I think is essential in being a great lawyer."

The Legal 500 | 2022