משה שטרייכר

עורך דין

מחלקת מיסים

השכלה

LL.B., במשפטים בהצטיינות, הקריה האקדמית אונו, 2016

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2017