מירב קינן-וגנר

שותפה

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד קינן-וגנר היא סגנית ראש מחלקת תאגידים ושוק הון.

עו"ד קינן – וגנר מתמחה בדיני חברות וניירות ערך, והיא מלווה עסקאות מסחריות מורכבות. בכלל זה, מלווה עו"ד קינן – וגנר עסקאות מסוג הצעת ניירות ערך לציבור (במסגרת פרסום תשקיפים להנפקות ראשוניות, גיוסי הון וחוב והנפקות משניות), הצעות פרטיות של ניירות ערך, עסקאות מימון, עסקאות מיזוגים ורכישות, רכישות שליטה, הצעות רכש וכן מלווה שינויי מבנה וארגון מחדש של חברות.

בנוסף, מלווה עו"ד קינן – וגנר באופן שוטף את לקוחותיה, חברות ישראליות ובינלאומיות הנמנות עם החברות המובילות במשק. במסגרת זו, מעניקה עו"ד קינן-וגנר ייעוץ שוטף ללקוחותיה בדיני חברות ובדיני ניירות ערך, לרבות באשר ליישום הוראות רגולטוריות החלות עליהן.

עם לקוחותיה של עו"ד קינן – וגנר נמנות חברות ציבוריות ופרטיות, הפועלות בישראל ומחוצה לה, ובכללן חברות הרשומות למסחר בארץ ובחו"ל.

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 1997

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1998

לשכת עורכי הדין בניו יורק, 2004

"Has the ability to think outside the box and find creative ways to solve the problem."

The Legal 500 | 2022

"Highly regarded."

IFLR1000 | 2021

ניסיון מקצועי

GFI Real Estate Ltd
53 מיליון ש"ח

ייצוג וליווי חברת GFI בהנפקת אג"ח בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייסה החברה כ-53 מיליון ש"ח.

ביג מרכזי קניות בע"מ - אפי נכסים בע"מ

ייצוג ביג בהצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין, למניות אפי נכסים. בעקבות העסקה, מחזיקה ביג בכ-85.7% של מניות אפי נכסים.