מורן ערבה

שותפה

מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה

עו"ד ערבה הינה שותפה במחלקת נדל"ן, תכנון ובניה.

עו"ד ערבה מתמחה בתחומי נדל"ן, תכנון ובניה ובליווי משפטי של עסקאות מקרקעין על סוגיהן, לרבות עסקאות מכר ורכישה וליוו עסקאות קומבינציה. עו"ד ערבה בעלת מומחיות בייצוג, בהובלה ובניהול של עסקאות נדל"ן מורכבות, ובכלל זה מלווה פרויקטים רחבי היקף למגורים, למסחר ולמשרדים.

עו"ד ערבה מלווה את לקוחותיה בכל שלבי הפיתוח, ההקמה והשיווק. היא מייעצת בקשר עם כל ההיבטים של הפרויקט, לרבות תכנון מתווה רכישת הקרקע, מימון הרכישה והקמה, ליווי ההתנהלות מול הרשויות השונות (הרשות המקומית, גורמי התכנון, רשויות מיסוי מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל) ומול רוכשים ושוכרים, וכן רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין וברשות מקרקעי ישראל, ובכלל זה רישום פרצלציה, בתים משותפים וליווי משפטי של חברות משכנות.

כמו כן, עו"ד ערבה מלווה ומייעצת ללקוחותיה במסגרת עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל, לרבות עסקות שינוי יעוד וניצול, פיצול מגרשים, העברות זכויות וכיוצא בזה.

השכלה

.LL.M (בהצטיינות), משפט עסקי, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2007

.LL.B (בהצטיינות), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2006

.B.A (בהצטיינות), מנהל עסקים (התמחות במקרקעין), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2006

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2007