מאור עזרא

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד עזרא מלווה חברות בתחום אנרגיה ותשתיות ומייעצת בקשר לרגולציה בתחומים שונים. במסגרת זו, מלווה עו"ד עזרא עסקאות, מכרזים, מימון והשקעות, בישראל ומחוצה לה.

השכלה

M.B.A. (התמחות ביזמות ואסטרטגיה), האוניברסיטה העברית, 2023

.LL.B, הקריה האקדמית אונו, 2016

.B.A מדעי המדינה & סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, 2010

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2017