לי יצחקי

עורכת דין

מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות

עו"ד יצחקי מתמחה בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות בישראל.

עו"ד יצחקי מעניקה ללקוחות המחלקה ייעוץ משפטי שוטף בקשר עם רגולציית תחרות, סוגיות ריכוזיות והליכי ליטיגציה שונים שעניינם סוגיות של תחרות והגבלים עסקיים.

השכלה

LL.B., אוניברסיטת תל אביב, 2019

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2020