לירז ראש

שותפה

מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה

עו״ד ראש הינה שותפה במחלקת נדל"ן, תכנון ובניה וראשת תחום רישומי מקרקעין, העברות זכויות ודיירים.

לעו״ד ראש ניסיון רב בתחום רישום מקרקעין והיא מתמחה במגוון הליכים מורכבים בתחום, ובכללם פרצלציה (בהסכמה וללא הסכמת בעלים), רפרצלציה, רישום זכויות, רישום בתים משותפים באדמות פרטיות ואדמות רשות מקרקעי ישראל, ועוד. עו"ד ראש מייצגת את לקוחותיה בפני מגוון גורמים, ובכלל זה לשכות רישום מקרקעין, לשכות מיסוי מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, המרכז למיפוי ישראל, "המודד המחוזי", עיריות וועדות לתכנון ובניה.

לאורך השנים, ליוותה עו"ד ראש מספר רב של פרויקטים רחבי היקף, במסגרתם טיפלה ברישום חטיבות קרקע של מאות דונמים, ברישום עשרות מבנים ושטחים ציבוריים וברישום זכויות של מאות יחידות דיור.

עם לקוחותיה של עו"ד ראש ניתן למנות לקוחות פרטיים, חברות מסחריות, חברות קבלן, משרדי עורכי דין ועוד.

עו"ד ראש היא חברת המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין וחברת דירקטוריון החברה הכלכלית של הלשכה, ומכהנת כיו"ר (משותפת) של פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין. במסגרת זו, מלווה ויוזמת עו"ד ראש הליכי רגולציה משמעותיים בתחום רישום המקרקעין.

לצד פעילותה המקצועית, מרצה עו"ד ראש במסגרות האקדמיה של לשכת עורכי הדין בימי עיון וכנסים מקצועיים.

לעו״ד ראש רישיון לעסוק כנוטריון משנת 2014.

טרם הצטרפותה לפירמה, עמדה עו"ד ראש בראש משרד בוטיק שהתמחה ברישום מקרקעין.

השכלה

LL.B., אוניברסיטת בר אילן, 2002

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2002