לימור קסלר-דוידור

עורכת דין בכירה

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד קסלר-דוידור מתמחה בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים, ובכלל זה מייצגת חברות זרות וישראליות במסגרת הליכי ליטיגציה מסחרית, בוררות וגישור, פירוק מרצון, חדלות פירעון וכן, מנהלת הליכי כינוס נכסים להבטחת נושים. כמו כן, מתמחה במחלוקות בדיני חוזים, לרבות הסכמי יצרן, הסכמי שיווק והפצה, הסכמי השקעה והסכמי העברת טכנולוגיה.

לצד אלו, עו"ד קסלר-דוידור בעלת מומחיות בליטיגציה תאגידית, לרבות בהגנה על דירקטורים ונושאי משרה, בניירות ערך, וכן בהליכים משפטיים הנדרשים בקשר עם מיזוגים, לאישור חלוקה ולשינוי תנאי אגרות חוב ואופציות.

השכלה

.LL.B (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה, 1998

.B.A, כלכלה, אוניברסיטת חיפה, 1998

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1999