ליאור גוטוירט

שותף

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד גוטוירט הינו סגן ראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות.

עו"ד גוטוירט מתמחה בניהול הליכים וסכסוכים מסחריים מורכבים במגוון תחומים, לרבות תביעות יזמים, קבלנים וספקי משנה בתחום הבניה והתשתיות; דיני מקרקעין; תביעות לפינוי פולשים וברי רשות; סכסוכי בעלי מניות ומאבקי שליטה; תביעות מסחריות; ודיני עבודה.

עו״ד גוטוירט מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות ובכל הטריבונלים בקשר עם עניינים אלו, לרבות בבוררויות ובהליכי גישור. כמו כן, הוא עוסק במתן ייעוץ שוטף וליווי אסטרטגי ומשפטי, לרבות בקשר עם הסדרת סכסוכים בטרם הגעתם לערכאות, ובליווי שוטף של נושאי משרה בכלל ושל יזמים וקבלנים במשך כל חיי הפרויקט בפרט. בכלל זאת, משמש עו"ד ליאור גוטוירט כמגשר בסכסוכים מסחריים בתחומים האמורים ומסייע לצדדים להסדיר ולייתר סכסוכים קיימים או מתהווים.

עו"ד גוטוירט צבר מומחיות ייחודית בתחומי ליטיגציית המקרקעין והסעדים הזמניים (עיקולים, צווי מניעה ועוד) ומתמחה בניהול סכסוכים גדולים, מתוקשרים, ומורכבים בתחום הנדל"ן. עו"ד גוטוירט מייצג תאגידים גדולים הפועלים בתחומים אלו במסגרת הליכי ליטיגציה ובסכסוכים מסחריים מגוונים.

עם לקוחותיו של עו"ד גוטוירט נמנות חברות פרטיות וציבוריות, בינלאומיות ומקומיות, הפועלות, בין היתר, בתחומי הנדל"ן, הקמעונאות, מתן השירותים, והציוד הביטחוני. לצד אלו, עו"ד גוטוירט מייצג גם יחידים.

השכלה

.LL.M, משפט מסחרי, אוניברסיטת תל אביב, 2010

.LL.B (בהצטיינות), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2004

.B.A (בהצטיינות), מנהל עסקים (התמחות במקרקעין), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2004

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2005

הליכים בולטים

אלעד ישראל מגורים בע"מ

ייצוג אלעד ישראל מגורים במסגרת ההליכים לפינויה של שכונת עמל בתל אביב, אשר נדונים מזה שנים רבות בכל הערכאות השיפוטיות.

פרויקט התחנה המרכזית הישנה

ייצוג קבוצת משולם לוינשטין וחברת שיכון ובינוי נדל"ן במסגרת פרויקט התחנה המרכזית הישנה בתביעות כנגד מחזיקים כדין ושלא כדין במקרקעין, לרבות דיירים מוגנים.

חברה בינלאומית לייצור בטחוני

ייצוג חברה בינלאומית לייצור בטחוני בהליכים נגד ספקים בישראל.

בעלי מניות

ייצוג בעלי מניות במסגרת סכסוכי בעלי מניות בחברות.