היבא בולוס

עורכת דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד בולוס מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד בולוס מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

השכלה

LL.B., אוניברסיטת תל אביב, 2019

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2021