הוד מימון

שותף

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד מימון הינו שותף במחלקת תאגידים ושוק הון.

עו"ד מימון מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד מימון מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

במסגרת זו, מעורב עו"ד מימון בהנפקת חברות בינלאומיות בבורסות ברחבי העולם. בשנים האחרונות, מלווה עו"ד מימון הנפקות רבות של חברות נדל"ן אמריקאיות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

עו"ד מימון ליווה ועודנו מלווה נתח ניכר מבין החברות הבינלאומיות המגייסות הון וחוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לכל אורך הליך ההנפקה. הוא מייצג את לקוחות המשרד מול גופים רגולטוריים ומוסדיים ישראליים בקשר עם הנפקות מורכבות, ובכלל זה בניהול משאים ומתנים עם משקיעים, חתמים, רשות ניירות ערך, הנהלת הבורסה בתל אביב ועוד.

עו"ד מימון מלווה מגוון רחב של חברות, מקומיות ובינלאומיות, הפועלות בתחומים שונים, ביניהם נדל"ן, פיננסים, מימון ועוד.

השכלה

.B.A, מנהל עסקים, התמחות במימון, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2011

.LL.B, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2010

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2011

"Associate to watch"

Chambers & Partners | 2019

"A rising talent"

Chambers & Partners | 2019

"Always able to provide clarity around any issue"

Chambers & Partners | 2019

ניסיון מקצועי

שמוס אינטרנשיונל לימיטד
מיליארד וחצי שקל

ייצוג שמוס אינטרנשיונל במסגרת הנפקת אגרות חוב פרטית בה גויסו כ-1.5 מיליארד ש"ח אגרות חוב.

אנקור פרופרטיס, לימיטד
517 מיליון שקל

ייצוג אנקור פרופרטיס במסגרת הנפקת אגרות חוב לראשונה בבורסה בתל אביב בה גויסו כ-517 מיליון ש"ח אגרות חוב.

אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.אי) לימיטד
503 מיליון שקל

ייצוג אמ.ג'י.ג'י (ביויאי), במסגרת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב עם שעבוד על פורטפוליו של הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב בה גויסו כ-503 מיליון ש"ח אגרות חוב

דלשה קפיטל לימיטד
400 מיליון שקל

ייצוג דלשה קפיטל במסגרת הנפקת אגרות חוב לראשונה בבורסה בתל אביב בה גויסו כ-400 מיליון ש"ח אגרות חוב.

קורנרסטון פרופרטייס לימיטד
275 מיליון שקל

ייצוג קורנרסטון פרופרטיס במסגרת הנפקת אגרות חוב לראשונה בבורסה בתל אביב בה גויסו כ-275 מיליון ש"ח אגרות חוב.

קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד
210 מיליון שקל

ייצוג קליין אינטרנשיונל גרופ במסגרת הנפקת אגרות חוב לראשונה בבורסה בתל אביב בה גויסו כ-210 מיליון ש"ח אגרות חוב.