הדס פוגוזליץ בר אל

עורכת דין

מחלקת תאגידים ושוק ההון

עו"ד פוגוזליץ בר אל מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד פוגוזליץ בר אל מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

עו"ד פוגוזליץ בר אל חברה בפורום המשרדי המקצועי העוסק בסוגיות מגוונות בתחום שוק ההון ודיני חברות.

השכלה

LL.B. , המכללה האקדמית נתניה, 2017

M.B.A. עם התמחות במימון, המכללה האקדמית נתניה, 2018

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2019