דרור ברנע

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד ברנע מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד ברנע מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

השכלה

.LL.B, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2019

.B.A, ממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2019

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2021