גל פניני

שותף

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד פניני הינו שותף במחלקת תאגידים ושוק הון.

עו"ד פניני מתמחה בדיני תאגידים וניירות ערך, ומעניק ייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות מגוונות. בכלל זה, עו"ד פניני מלווה באופן שוטף חברות ומייעץ בקשר עם ממשל תאגידי, ייעוץ מול גופים רגולטוריים, הנפקות פרטיות ותשקיפים, מזכירות חברה, אכיפה וציות. כמו כן, הוא מתמחה בליווי עסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות, ועסקאות מימון.

השכלה

LL.B. (הצטיינות יתרה) המכללה האקדמית נתניה, 2011

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2012