גילת בוכריץ

סמנכ"ל כספים לענייני לקוחות

רו"ח בוכריץ הינה סמנכ"ל כספים לענייני לקוחות במשרדנו.

רו״ח בוכריץ אחראית על ניהול כספי הפירמה מלקוחותיה ועוסקת בתכנון הכלכלי והאסטרטגי של התפתחות הארגון.

במסגרת עיסוקה, רו״ח בוכריץ מלווה ומייעצת להנהלה בקשר לתהליכי תגמול השותפים, מנתחת את נתוני הארגון ברמות השונות, מלווה את תהליכי הרכישות והמיזוגים במשרד, מתאימה את המערכות הפיננסיות לחדשנות ומובילה את הטמעתן.

רו״ח בוכריץ חברה בפורום CFO, הפורום המקצועי המאגד את פעילותם של סמנכ״לי הכספים בישראל.

בעברה, רו״ח בוכריץ שימשה כמבקרת במשרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG, כיועצת בתחום המימון בחברת הייעוץ ״גיזה זינגר אבן״ וכראש צוות באגף החשבונאי הראשי בבנק אגוד.

השכלה

B.A., כלכלה וחשבונאות והסמכה לראיית חשבון, אוניברסיטת בר אילן, 2006

M.A., חשבונאות (התמחות בתקינה בינלאומית), אוניברסיטת בר אילן, 2011

קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה, להב פיתוח מנהלים, אוניברסיטת תל אביב, 2018

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת רואי החשבון בישראל, 2006