גאזי ג'לג'ולי

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק ההון

עו"ד ג'לג'ולי מתמחה בהיבטים מגוונים הקשורים לדיני ניירות ערך וחברות, ובכלל זה מלווה גיוסי הון וחוב פרטיים וציבוריים, של תאגידים ישראליים ובינלאומיים. כמו כן, עו"ד ג'לג'ולי מלווה חברות בנושאי ממשל תאגידי, היבטי דיווח ואישור מורכבים, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות רכישה ומיזוג ועוד.

השכלה

LL.B., אוניברסיטת תל אביב, 2020

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2021