בנימין רוטנברג

שותף

ראש מחלקת תעשייה ורגולציה

עו"ד רוטנברג הוא ראש מחלקת תעשייה ורגולציה וחבר הוועדה האקזקוטיבית של הפירמה.

עו"ד רוטנברג עוסק במשך שנים רבות בליווי משפטי-מקצועי של חברות גדולות במשק הישראלי, בפעילותן העסקית, בהיבטים רבים ומגוונים. בכלל זה, הקמת מיזמים עסקיים משלב ההקמה ואילך, הקמת מפעלים בארץ ובעולם, התקשרות בהסכמי שותפות, הסכמי זיכיון, מכרזים לקבלת זיכיונות ורישיונות מהמדינה ומחברות בינלאומיות ועוד.

במסגרת זו, צבר עו"ד רוטנברג ניסיון רב בתחומי משפט מסחרי, מיזוגים ורכישות, הגבלים עסקיים, דיני תקשורת, משפט מנהלי, איכות הסביבה ורגולציה.

עו"ד רוטנברג הוביל עסקאות מורכבות לאורך השנים ובכלל זה, הסכמים להקמת חברת סלולר, הקמת חברת שידור בטלויזיה המסחרית, תחנות רדיו אזוריות, רכישת גרעין שליטה בבנק מסחרי גדול, הסכמים לרכישת חברות תעשייתיות בארץ ומחוצה לה, מיזמים משותפים להקמת מפעלי תעשיה ועוד.

עו"ד רוטנברג בעל ניסיון עשיר בייצוג לקוחותיו בענייני רגולציה בפני הרשויות הרלבנטיות, בדיוני ועדות הכנסת השונות, בפני משרדי הממשלה ובפני רשות התחרות. בין היתר, הוא נטל חלק מרכזי בחקיקת חוק הפיקדון על מיכלי משקה, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, חוק בזק, חוק הפסולת האלקטרונית וחוק האריזות.

לצד עיסוקיו המקצועיים, עוד" רוטנברג חבר בבית הדין הארצי המשמעתי של לשכת עורכי-הדין בישראל ומכהן כדירקטור במספר חברות תעשייתיות בארץ ומחוצה לה.

השכלה

.LL.M (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית בירושלים, 1987

.LL.B, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1985

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1986

"Regulatory expert."

The Legal 500 | 2022

"A specialist in regulatory matters."

The Legal 500 | 2022

"Has extensive experience in representing clients before regulatory authorities."

The Legal 500 | 2022