בן גלבוע

שותף

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד גלבוע הינו שותף במחלקת תאגידים ושוק הון.

לעו"ד גלבוע מומחיות וניסיון רב בהיבטים מגוונים בתחומי החברות, ניירות הערך ושוק ההון בישראל, ובכלל זה ליווי והובלה של הנפקות ראשוניות (IPO) של תאגידים ישראליים ובינלאומיים, גיוסי הון וחוב מורכבים במגוון מכשירים פיננסיים, החלפות חוב, הנפקות פרטיות, הצעות רכש, עסקאות שונות בשוק ההון, מיזוגים ועוד.

לצד זאת, עו"ד גלבוע מייעץ ומייצג באופן שוטף חברות ציבוריות ופרטיות ודירקטוריונים, במגוון סוגיות הקשורות לדיני חברות וניירות ערך, ממשל תאגידי, עסקאות בעלי שליטה, היבטי דיווח ואישור וכדומה.

השכלה

.LL.M (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה, 2008

.LL.B, אוניברסיטת חיפה, 2008

.B.A, פסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, 2008

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2009