ארז אלטיט

שותף

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד אלטיט הוא סגן ראש מחלקת תאגידים ושוק הון, ומתמחה בביצוע הצעות לציבור ועסקאות הון וחוב חוצי גבולות בשוק ניירות הערך בישראל ומחוץ לה.

לעו"ד אלטיט שנים רבות של ניסיון בטיפול בעסקאות מיזוג ורכישה, עסקאות מימון מורכבות, ובכלל זה מימון מבני, איגוח תזרימי מזומנים, ניירות ערך מגובי נכסים, מסחר בניירות ערך ונגזרות פיננסיות בשוק המשני, עסקאות במכשירים פיננסיים ובהיבטי רגולציה של מוסדות פיננסיים.

עם לקוחותיו של עו"ד אלטיט נמנות חברות מהגדולות במשק הישראלי, וכן מוסדות פיננסיים ובנקי השקעות בינלאומיים מהשורה הראשונה. בין היתר, מלווה עו"ד אלטיט את לקוחותיו בקשר עם רכישות, מיזוגים, הסדרי חוב, הנפקות וסחר בניירות ערך, וכן בהיבטים נוספים של פעילותם בישראל ומחוצה לה.

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 1994

.B.A, לימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, 1990

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1996