אינגה מיכאלי

עורכת דין בכירה

קצינת ציות מוסמכת ICA

עו"ד מיכאלי הינה קצינת ציות משרדית.

עו"ד מיכאלי מפקחת על הציות של הפירמה ועובדיה להוראות החוק והרגולציה החלים על הפירמה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת תפקידה, עו"ד מיכאלי מלווה, מדריכה ומעניקה ייעוץ משפטי ומקצועי לנותני שירות עסקי בהליכי KYC, בהערכה ובניהול סיכונים בקשר לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומלווה בהליכי ביקורת חיצוניים המתבצעים על-ידי הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים ובהליכים מול הרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן, כאחראית אבטחת מידע מפקחת עו"ד מיכאלי על הציות והנהלים בתחום אבטחת מידע והגנה על הפרטיות החלים על משרדי עורכי דין.

בנוסף, עוסקת עו"ד מיכאלי בגיבוש מדיניות ציות, בהערכת סיכונים, וביצירת ובהטמעת נהלים אשר יבטיחו את הציות הנדרש לדין ולרגולציה המתעדכנת, בין היתר, באמצעות הדרכות, מתן חוות דעת וייעוץ משפטי וכן באמצעות בניית מערך בקרה וניטור תוך שימוש באמצעים וכלים טכנולוגיים ומומחים מקצועיים חיצוניים לאיתור ומניעת סיכונים בתחומים שבפיקוחה.

עו"ד מיכאלי בעלת מומחיות ייחודית בקשר עם רגולציה בתחום דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור ובפרט בנוגע לרגולציה החלה על נותני שירות עסקי מתוקף תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, ומכהנת כחברה בוועדה לאיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין בישראל.

עו"ד מיכאלי כיהנה במשך שנים רבות כיועצת משפטית ראשית בתחום התחבורה הציבורית והיא בעלת ניסיון בליווי ובהענקת ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות המשרד בענייני רגולציה בתחום התחבורה הציבורית, דיני מכרזים, ממשל תאגידי, דיני עבודה ומשפט מנהלי. במסגרת עבודתה כיועצת משפטית, היא צברה ניסיון רב בליווי ובייצוג לקוחות המשרד בפני כל הערכאות והטריבונלים בהליכי ליטיגציה ובסכסוכים מסחריים מגוונים ובכלל זה דיני חוזים, משפט מסחרי, עתירות מנהליות, תובענות ייצוגיות ונגזרות.

עם לקוחותיה נמנו חברות מובילות מסקטורים שונים במשק, ובכלל זה תחבורה, קמעונאות, נדל"ן ועוד.

השכלה

.LL.B, המכללה למנהל, ראשון לציון, 1997

לימודי כלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1994

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1999