אורית קרמר

שותפה

מחלקת חברות, מימון ותשתיות

עו"ד קרמר הינה שותפה במחלקת חברות, מימון ותשתיות.

עו"ד קרמר מתמחה בתחומי מימון, בנקאות ומשפט מסחרי, ובעלת מומחיות ייחודית בפעילות של גופים פיננסיים והיבטים שונים של רגולציה פיננסית, בכלל זה, קבלת רישיונות והיתרים בענפי הפעילות הפיננסית השונים, לרבות מתן אשראי, שירותים פיננסיים ושירותי תשלום.

עו"ד קרמר בעלת ניסיון בליווי עסקאות הלוואה ומימון, מקומיות ובינלאומיות, לרבות מימון פרויקטים בתחומי האנרגיה, התשתיות והנדל"ן. כמו כן, היא מייצגת מוסדות פיננסיים מלווים וגופים עסקיים הלווים.

לצד זאת, עו"ד קרמר מעניקה ייעוץ משפטי שוטף לחברות ישראליות ורב-לאומיות, בהם תאגידים בנקאיים, בכל הנוגע לרגולציה בתחום הבנקאות והמימון.

עו"ד קרמר צברה ניסיון בייעוץ למוסדות פיננסיים וללקוחות פרטיים בקשר עם שירותים ומוצרים פיננסיים בנקאיים וחוץ בנקאיים; תחום הטכנולוגיות הפיננסיות (הפינטק), בדגש על הנפקה וסליקה של כרטיסי חיוב, אמצעי תשלום מתקדמים ושירותי תשלום דיגיטליים; וכן בנושאי רגולציה הנלווים לפעילויות אלה, ובכלל זה היבטים הנוגעים לאיסור הלבנת הון.

השכלה

.LL.M (בהצטיינות), משפט מסחרי, אוניברסיטת תל אביב-אוניברסיטת ברקלי, 2012

.LL.B (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 2007

מוסמכת בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, 2007

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2008

"Real team player, knows the system and creative by definition."

The Legal 500 | 2020

ניסיון מקצועי

אלון מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלת
440 מיליון ש"ח

ליווי וייצוג אלון מרכזי אנרגיה גת בהסכם למימון של הקמה ותפעול של תחנת כוח בקרית גת מול בנק מזרחי וגופים מוסדיים נוספים בסך כולל של כ-440 מיליון ש"ח.

דרך האשראי בע"מ – עסקת איגוח
160 מיליון ש"ח

ייצוג חברת דרך האשראי בע"מ, חברה בת של ש.שלמה החזקות בע"מ העוסקת במתן אשראי, במכירת תיק הלוואות שהועמדו על ידה בסך של כ-160 מיליון ש"ח, לחברה ייעודית.

שופרסל בע"מ - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

ייצוג שופרסל בהתקשרות עם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל") לצורך הנפקת כרטיס אשראי מועדון שופרסל.

חברות כרטיסי אשראי

ייצוג חברות כרטיסי אשראי בהתקשרויות מסחריות שונות וכן הענקת ייעוץ רגולטורי.

קבוצת הפניקס - ארבוב השקעות בע"מ
150 מיליון ש"ח

ייצוג חברות בקבוצת הפניקס במתן מימון לארבוב השקעות בע"מ (אקרו נדל"ן) בסך של 150 מיליון ש"ח.

נגב גז טבעי בע"מ וגז טבעי דרום בע"מ

ייצוג חברות הולכת הגז נגב גז טבעי וגז טבעי דרום בהתקשרות בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים.