אוריה ריגלר

עורכת דין

מחלקת מיסים

השכלה

LL.M. (בהצטיינות), אוניברסיטת בר אילן, 2021

.LL.B (בהצטיינות), הקריה האקדמית אונו, 2019

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2021