IBA Healthcare and Life Sciences Webinar

29 ספטמבר, 2020

עו"ד שרון גזית, ראש מחלקת חברות וטכנולוגיה במשרדנו ויו"ר (במשותף) וועדת מדעי החיים והבריאות של ה-IBA (International Bar Association), הנחתה וובינר של וועדת מדעי החיים והבריאות של ה-IBA.
הוובינר נערך ב29 בספטמבר, 2020, והתמקד בהשפעת נגיף הקורונה על הליכי אישור רגולטורי לתרופות, ציוד רפואי, בדיקות וחיסונים; וכן על ניסויים קליניים ברחבי העולם.
בין הדוברים בוובינר ניתן למנות את פרופ' הנרי כהן, מר תומאס לונגרן וד"ר שוהטא אינו.

לצפייה בהקלטה של הוובינר באתר IBA –

https://www.ibanet.org/Health-regulations-Covid-19.aspx