שילמתי מכס ולא מחיתי – האם ויתרתי על זכותי?

28 אוקטובר, 2020

סעיף 154 לפקודת המכס קובע כי במקרה של מחלוקת בין יבואן לרשות המכס בדבר שיעור המכס או סכומו – על היבואן לשלם את המכס אגב מחאה ולהגיש תביעה לבית המשפט תוך שלושה חודשים.
  • מה בדיוק צריך לעשות במקרה כזה?
  • איך מביעים מחאה?
  • מה קורה אם שכחתי למחות?
  • מהו המצב החוקי אם לא הגשתי תביעה לבית המשפט?
  • ומה הדין אם שילמתי את המכס בטעות ורק כעבור שנה גיליתי אותה?

אירועים נוספים