פרספקטיבה אמפירית על בוררות בהסכמי השקעה

27 אוגוסט, 2015

סדנת עבודה של אקדמאים מתחומים שונים בקשר עם מחקר אמפירי בתחום בוררות בהסכמי השקעה. עו"ד ד"ר קפליוק הציגה את עבודתה בנושא דעת מיעוט בבוררות הסכמי השקעה.

אירועים נוספים