פרה-רולינג בענייני מכס – לקראת הקמת המאגר החדש של רשות המכס

16 ספטמבר, 2020

בימים האחרונים התבשרנו כי רשות המסים תפרסם את החלטותיה בקשר עם בקשות לקבלת מידע מוקדם בסיווג. בוובינר דנו בחשיבותו של פרה-רולינג, משמעותו המשפטית, אפשרות ההסתמכות עליו ואילו כלים נוספים נמצאים בארגז הכלים של היבואן וסוכן המכס.

אירועים נוספים